Tuisblad

Ons Missie

Ons omarm soos Christus

Seisoene van die Kerkjaar

Ons vier Koninkrykstyd

Belangrike datums om te onthou

Juniemaand · Winterhoopprojek
Sondag 6 Junie 2021 · Nagmaal · 9:00
Sondag 20 Junie 2021 · Vadersdag ·
Sondag 18 Julie 2021 · Mandeladag ·

NG Constantia

Eredienste

Sondae · 9:00 vm

H/v Ladies Mile en Firgroveweg, Kreupelbosch. Vir aanwysings kyk hier.

Aanlyn eredienste

Net soos vele ander gemeenskappe is ons ook ingeperk deur die Covid-19 virus. Stuur 'n Whatsapp boodskap na 081 594 3456 om deel te neem aan ons digitale eredienste in hierdie tyd.

Waarmee is ons besig?

Ons kyk vorentoe na nog 'n jaar waarin ons die Here vertrou vir Sy leiding en genade en waarin ons omarm soos Christus.


Nuus uit die Sinodekantoor

Seisoen van Menswaardigheid

Daar het iets verkeerd gegaan in ons land. Die mees basiese waarde van respek vir mekaar is grootliks vernietig. Hier het die kerk 'n besliste rol om te speel en dit sluit álle gelowiges in. Die Seisoen van Menswaardigheid is 'n inisiatief van die NG Kerkfamilie, waartydens ons wil fokus op RESPEKTEER, LUISTER, LIEFHÊ en OMARM. Gaan lees meer hier.

Elders

Die Stryd van Vervolgde Christene

Geopende Deure vertel meer hier.


ens om God te eer vir Sy sorg en ondersteuning die afgelope jaar.