Tuisblad

Ons Missie

Ons omarm soos Christus

Seisoene van die Kerkjaar

Ons vier Epifanie

Belangrike datums om te onthou

Woensdag 15 Januarie 2020 · Skole heropen ·
Donderdagaand 16 Januarie 2020 · Dagbestuursvergadering · 19:00
Sondag 19 Januarie 2020 · Kategese heropen ·
Donderdagaand 23 Januarie 2020 · Spanvergaderings · 19:00

NG Constantia

Eredienste

Sondae · 9:00 vm

H/v Ladies Mile en Firgroveweg, Kreupelbosch. Vir aanwysings kyk hier.

Waarmee is ons besig?

Ons kyk vorentoe na nog 'n jaar waarin ons die Here vertrou vir Sy leiding en genade en waarin ons omarm soos Christus.


Nuus uit die Sinodekantoor

Seisoen van Menswaardigheid

Daar het iets verkeerd gegaan in ons land. Die mees basiese waarde van respek vir mekaar is grootliks vernietig. Hier het die kerk 'n besliste rol om te speel en dit sluit álle gelowiges in. Die Seisoen van Menswaardigheid is 'n inisiatief van die NG Kerkfamilie, waartydens ons wil fokus op RESPEKTEER, LUISTER, LIEFHÊ en OMARM. Gaan lees meer hier.

Elders

Die Stryd van Vervolgde Christene

Geopende Deure vertel meer hier.


ens om God te eer vir Sy sorg en ondersteuning die afgelope jaar.