Tuisblad

Seisoene van die Kerkjaar

Ons vier Paasfees

Belangrike datums om te onthou

6 tot 8 April 2018 · #imagine naweek ·
Sondag 15 April 2018 · Gebed om reën · 19:00
Donderdag 10 Mei 2018 · Hemelvaart · 19:00
Saterdag 19 Mei 2018 · Pinksterkonferensie
Sondag 20 Mei 2018 · Pinksterfees · 9:00
Sondag 27 Mei 2018 · Familiediens · 9:00

NG Constantia

Eredienste

Sondae · 9:00 vm

H/v Ladies Mile en Firgroveweg, Kreupelbosch. Vir aanwysings kyk hier.

Waarmee is ons besig?

Op Saterdag 19 Mei 2018 hou ons Pinksterkonferensie saam met ds Gielie Loubser.


Nuus uit die Sinodekantoor

Seisoen van Menswaardigheid

Daar het iets verkeerd gegaan in ons land. Die mees basiese waarde van respek vir mekaar is grootliks vernietig. Hier het die kerk 'n besliste rol om te speel en dit sluit álle gelowiges in. Die Seisoen van Menswaardigheid is 'n inisiatief van die NG Kerkfamilie, waartydens ons wil fokus op RESPEKTEER, LUISTER, LIEFHÊ en OMARM. Gaan lees meer hier.

Elders

Die Stryd van Vervolgde Christene


ens om God te eer vir Sy sorg en ondersteuning die afgelope jaar.