Geloofsgroei


"Klim op ’n hoë berg en roep hard, Sion, jy wat die goeie tyding moet bring; roep hard Jerusalem, jy wat die goeie tyding moet bring, moenie bang wees nie. Sê vir die stede van Juda: Julle God is hier! Die Here God kom, Hy is die Magtige, Hy regeer. Hy bring die volk saam wat Hy Syne gemaak het, dié wat aan Hom behoort, is by Hom." – Jesaja 40:9-10

Stilworduur

So baie gelowiges het ’n behoefte daaraan om God te belewe van uit ’n ander dimensie met ’n kontemplatiewe karakter. Die Stilworduur wat eenmaal ’n kwartaal aangebied word is ’n poging om aan hierdie behoefte te voldoen. Soos die naam aandui is die diens bedoel om net een uur lank te duur en daar word gefokus op die Woord, musiek, stilgebed en stilte. Ons volgende Stilworduur vind plaas in Constantia kerk op 30 Augustus 2015 om 19:00. Kontak Esmari Borchardt of Shani Vavruch vir meer besonderhede.

Fliekvlooi- en Boekklubaande

Die volgende Boekklubaand is op 7 Junie 2015 Ons gesels oor die boeke wat ons gelees het uit die kerk se biblioteek.

Die volgende Fliekvlooi-aand is op 31 Mei 2015. Ons gaan na Belle kyk.
Nooi gerus u vriende saam!

Kontak Myrtle Edwards vir verdere besonderhede.

Span

Myrtle Edwards – Spanleidster
Esmari Borchardt
Helen van der Horst
Truida Grové
Marina de Waal
Linda Coetzee
Shani Vavruch

  • Bo