Tuisblad

Ons Missie

Ons omarm soos Christus

Seisoene van die Kerkjaar

Ons vier Die tyd tussen Epifanie en Lydenstyd

Belangrike datums om te onthou

Sondag 13 Januarie 2019 · Dienswerkersbyeenkoms · 10:00
Donderdag 24 Januarie 2019 · Spanvergaderings · 19:00
Sondag 27 Januarie 2019 · Familiediens · 9:00

NG Constantia

Eredienste

Sondae · 9:00 vm

H/v Ladies Mile en Firgroveweg, Kreupelbosch. Vir aanwysings kyk hier.

Waarmee is ons besig?

Ons vier Fees! Die gemeente word 50 hierdie jaar. Vyftig jaar van die Here se genade
Daar word 'n gedenkblaadjie beplan, op Sondag 7 Oktober 2018 het ons 'n outydse diens. Maar die groot feesdag is op Sondag 28 Oktober wanneer ds Uys Theron vir ons die diens sal waarneem.


Nuus uit die Sinodekantoor

Seisoen van Menswaardigheid

Daar het iets verkeerd gegaan in ons land. Die mees basiese waarde van respek vir mekaar is grootliks vernietig. Hier het die kerk 'n besliste rol om te speel en dit sluit álle gelowiges in. Die Seisoen van Menswaardigheid is 'n inisiatief van die NG Kerkfamilie, waartydens ons wil fokus op RESPEKTEER, LUISTER, LIEFHÊ en OMARM. Gaan lees meer hier.

Elders

Die Stryd van Vervolgde Christene


ens om God te eer vir Sy sorg en ondersteuning die afgelope jaar.