Omgee


"Dit verseker Ek julle: Vir sover julle dit aan een van die geringste van hierdie broers van My gedoen het, het julle dit aan My gedoen." – Matt 25:40

Jy verstaan eers waaroor menswees gaan wanneer jy iets vir iemand anders kan beteken en die ongelooflike waardering in hul oë sien! Dit is ons plig as Christene om blydskap te bring aan mense wat siek is, pyn verduur, moeilike tye beleef of net liefde en aandag nodig het! Almal het 'n binneste!

NG Kerk Maitland

Ons samel deurentyd items in vir Maitland se sopkombuis projek. Jogurtbakkies en deksels word in 'n houer by die deur ontvang.

Baie dankie – mag die Here u seën.

Projekte

Hieronder is die projekte waarmee jy kan help. Wees deel van ons span. Hoe meer mense help, hoe meer sukses kan ons bereik! Almal het iets om te bied!


Span

Christina Lötter - spanleidster
Antoinette Coetzee
Helene van Zyl
Joey Fraser
Andrea Blaauw