Kontak Ons / Bankbesonderhede

Constantia

Leraar

Vakant
Selnr:
E-pos

Kantoor

Skriba: Pieter Coetzee
Kantoor Ure: Maandae / Woensdae / Vrydae 08:00 – 13:00
E-pos
Tel / Faks: 021–712 1682
Adres: Waltersweg 2, Kreupelbosch, 7945 --- KAART
Orrelis: Ean Smit

Bankbesonderhede

ABSA
Rekening naam: NG Kerk Constantia
Tjekrekening: 450 580 139
Takkode: 505 309

Bankbesonderhede - JAO

ABSA
Rekening naam: NG Kerk Constantia
Spaarrekening: 907 470 6691
Takkode: 505 309

Houtbaai

Vind asseblief meer uit oor Houtbaai op hul webwerf

NG Kerk se webwerf

Kliek hier om by die webwerf uit te kom.
Kliek hier om by die Wes- en Suid-Kaapse sinode se werf uit te kom.

Ander blaaie wat direk aan die Kerk verbind kan word

Gratis nuusbrief-diens van al die NG-sinodes: Kerk e-Nuus.
Bybel-Media.
Kommunikasie: Kerkbode
en LIG.
Hulp met toerusting: Gemeente Dienste netwerk
Seisoen van Luister
Communitas
Excelsus
Nuwe Gemeentes vir Nuwe Tye
JONK.
Jerigo Mure.
Christelike Lektuurfonds.