Kersspel 2010


Kersspel2010
BO Links: Engelkoor en herders; Regs: Engel Gabriel verskyn aan Maria

ONDER Links: Die Wyse Manne aanbid Jesus; Regs: Die jongste herdertjie
Kersspel2010
BO Links: Josef en Maria; Regs: Koning Herodus

ONDER: In die stal

Fotos: Pieter van den Berg