Jannie en Marna Theunissen, Julie 2009
Jannie en Marna Theunissen, Julie 2009
Samuel Malish van Soedan
Samuel Malish van Soedan
Louis Bosch
Louis Bosch doen uitreike met die Jesus film
Jaco Leeuwner
Jaco Leeuwner werk in die Kalkbaai en Houtbaai Hawens
Mchinji tehuis
Mchinji Tehuis vir VIGS wesies
Tischuk familie
Pavel en Zhana Tischuk en dogters, Stavropol