Tuisblad

Seisoene van die Kerkjaar

Ons vier Paasfees

Belangrike datums om te onthou

Vrydag tot Sondag 1 - 3 April 2016 · #Imagine naweek ·
Dinsdag 5 April 2016 · Skole heropen ·
Sondag 10 April 2016 · Dienswerkersbyeenkoms · 10:00
Sondag 10 April 2016 · Stilworduur · 19:00
Sondag 24 April 2016 · Omgeetee · 10:00
Woensdag 27 April 2016 · Vryheidsdag ·
Sondag 1 Mei 2016 · Werkersdag ·
Maandag 2 Mei 2016 · Teddiebeerfees ·

NG Constantia

Eredienste

Sondae · 9:00 vm

H/v Ladies Mile en Firgroveweg, Kreupelbosch. Vir aanwysings kyk hier.

Waarmee is ons besig?

Ons jeug gaan die #Imagine naweek bywoon van Vrydag tot Sondag 1 tot 3 April. Kontak Ashlee Bubb as jy wil saamgaan.

Ons vier Teddiebeerfees op 2 Mei 2016 by The Range van 10:00 tot 16:00

Ons hou Hemelvaartdiens op 5 Mei 2016 om 19:00


Nuus uit die Sinodekantoor

Nuus uit die Sinode.

Kliek hier om die nuus uit die Sinodebode te lees.


Seisoen van Menswaardigheid

Daar het iets verkeerd gegaan in ons land. Die mees basiese waarde van respek vir mekaar is grootliks vernietig. Hier het die kerk 'n besliste rol om te speel en dit sluit álle gelowiges in. Die Seisoen van Menswaardigheid is 'n inisiatief van die NG Kerkfamilie, waartydens ons wil fokus op RESPEKTEER, LUISTER, LIEFHÊ en OMARM. Gaan lees meer hier.

Nuus van Elders

Die Stryd van Vervolgde Christene

Sien 'n video hier.


ens om God te eer vir Sy sorg en ondersteuning die afgelope jaar.