Tuisblad

Seisoene van die Kerkjaar

Ons vier Koninkrykstyd

Belangrike datums om te onthou

Vrydag 30 Junie 2017 · Skole sluit ·
Saterdag 22 Julie 2017 · Boekverkoping ·
Woensdag 16 Augustus 2017 · Kleingroep byeenkoms · Aand in Japan
Woensdag 1 November 2017 · Kleingroep byeenkoms · Vasvra

NG Constantia

Eredienste

Sondae · 9:00 vm

H/v Ladies Mile en Firgroveweg, Kreupelbosch. Vir aanwysings kyk hier.

Waarmee is ons besig?

Ons neem deel aan Projek Winterhoop gedurende · Junie 2017 · Hier is 'n lysie van goed om saam te bring kerk toe. Die projek duur net een maand so moenie te lank wag nie!


Nuus uit die Sinodekantoor

Seisoen van Menswaardigheid

Daar het iets verkeerd gegaan in ons land. Die mees basiese waarde van respek vir mekaar is grootliks vernietig. Hier het die kerk 'n besliste rol om te speel en dit sluit álle gelowiges in. Die Seisoen van Menswaardigheid is 'n inisiatief van die NG Kerkfamilie, waartydens ons wil fokus op RESPEKTEER, LUISTER, LIEFHÊ en OMARM. Gaan lees meer hier.

Nuus van Elders

Die Stryd van Vervolgde Christene

Sien 'n video hier.


ens om God te eer vir Sy sorg en ondersteuning die afgelope jaar.