Tuisblad

Seisoene van die Kerkjaar

Ons vier Die tyd tussen Epifanie en Lydenstyd

Belangrike datums om te onthou

Sondag 17 Januarie 2016 · Kategese heropen ·
Sondag 17 Januarie 2016 · Dienswerkers byeenkoms · 10:00
Sondag 17 Januarie 2016 · Stilworduur · 19:00
Sondag 31 Januarie 2016 · Jeugdiens ·
Sondag 7 Februarie 2016 · Lydenstyd begin ·

NG Constantia

Eredienste

Sondae · 9:00 vm

H/v Ladies Mile en Firgroveweg, Kreupelbosch. Vir aanwysings kyk hier.

Waarmee is ons besig?

Ons is steeds besig met ons Visioeneringsproses wat begin het as ons Lente Luister.

Baie dankie aan almal wat bygedra het vir die insameling vir die Douglas Murray tehuis. Die goedere was aan die inwoners uitgedeel op 16 Desember 2015

Baie dankie aan almal wat 'n bydrae gelewer het om die nood in Masiphumelele buitekant Vishoek te verlig.


Nuus uit die Sinodekantoor

Nuus uit die Sinode.

Kliek hier om die nuus uit die Sinodebode te lees.


Seisoen van Menswaardigheid

Daar het iets verkeerd gegaan in ons land. Die mees basiese waarde van respek vir mekaar is grootliks vernietig. Hier het die kerk 'n besliste rol om te speel en dit sluit álle gelowiges in. Die Seisoen van Menswaardigheid is 'n inisiatief van die NG Kerkfamilie, waartydens ons wil fokus op RESPEKTEER, LUISTER, LIEFHÊ en OMARM. Gaan lees meer hier.

Nuus van Elders

Die Stryd van Vervolgde Christene

Sien 'n video hier.


ens om God te eer vir Sy sorg en ondersteuning die afgelope jaar.