Tuisblad

Seisoene van die Kerkjaar

Ons vier Koninkrykstyd

Belangrike datums om te onthou

Donderdag 13 Oktober 2016 · Kerkraadsvergadering · 19:00
Sondag 23 Oktober 2016 · Jeugdiens · 9:00
Sondag 30 Oktober 2016 · Lofoffersondag · 9:00

NG Constantia

Eredienste

Sondae · 9:00 vm

H/v Ladies Mile en Firgroveweg, Kreupelbosch. Vir aanwysings kyk hier.

Waarmee is ons besig?

Lofoffermaand Oktober 2016 Bring asb groente nie-bederfbare kos op Sondag 30 Oktober saam


Nuus uit die Sinodekantoor

Nuus uit die Sinode.

Kliek hier om die nuus uit die Sinodebode te lees.


Seisoen van Menswaardigheid

Daar het iets verkeerd gegaan in ons land. Die mees basiese waarde van respek vir mekaar is grootliks vernietig. Hier het die kerk 'n besliste rol om te speel en dit sluit álle gelowiges in. Die Seisoen van Menswaardigheid is 'n inisiatief van die NG Kerkfamilie, waartydens ons wil fokus op RESPEKTEER, LUISTER, LIEFHÊ en OMARM. Gaan lees meer hier.

Nuus van Elders

Die Stryd van Vervolgde Christene

Sien 'n video hier.


ens om God te eer vir Sy sorg en ondersteuning die afgelope jaar.