Tuisblad

Seisoene van die Kerkjaar

Ons vier Koninkrykstyd

Belangrike datums om te onthou

Donderdag 26 Mei 2016 · Kerkraadsvergadering · 19:00
Sondag 29 Mei 2016 · Jeugdiens · 9:00
Sondag 12 Junie 2016 · Lofsangaand · 19:00
Sondag 23 Junie 2016 · Logos Hope arriveer in Kaapstad ·
Vrydag 24 Junie 2016 · Skole sluit ·
Saterdag 16 Julie 2016 · Boekverkoping ·

NG Constantia

Eredienste

Sondae · 9:00 vm

H/v Ladies Mile en Firgroveweg, Kreupelbosch. Vir aanwysings kyk hier.

Waarmee is ons besig?

Die Logos Hope arriveer op 23 Junie 2016 in Kaapstad

Ons hou Boekverkoping op 16 Julie 2016. Ons benodig boeke om te verkoop, lewer asb af by die kerkkantoor.


Nuus uit die Sinodekantoor

Nuus uit die Sinode.

Kliek hier om die nuus uit die Sinodebode te lees.


Seisoen van Menswaardigheid

Daar het iets verkeerd gegaan in ons land. Die mees basiese waarde van respek vir mekaar is grootliks vernietig. Hier het die kerk 'n besliste rol om te speel en dit sluit álle gelowiges in. Die Seisoen van Menswaardigheid is 'n inisiatief van die NG Kerkfamilie, waartydens ons wil fokus op RESPEKTEER, LUISTER, LIEFHÊ en OMARM. Gaan lees meer hier.

Nuus van Elders

Die Stryd van Vervolgde Christene

Sien 'n video hier.


ens om God te eer vir Sy sorg en ondersteuning die afgelope jaar.